UK DE JP KR RU ES FR PT SA TR

大宗商品涨跌榜-澳门美高梅注册

生意宝 澳门美高梅注册 大宗榜
本社首页 > 热点商品 > 化工

化工 - 热点商品

 • [硫酸] 01月20日硫酸313.33元/吨 30天上涨14.63% 2020-01-21
 • [二氯甲烷] 01月20日二氯甲烷2570.00元/吨 5天上涨3.63% 2020-01-21
 • [醋酸] 01月20日醋酸2733.33元/吨 5天上涨5.13% 2020-01-21
 • [丙烯酸] 01月19日丙烯酸8233.33元/吨 60天上涨11.76% 2020-01-20
 • [硫酸] 01月19日硫酸306.67元/吨 30天上涨12.20% 2020-01-20
 • [二氯甲烷] 01月19日二氯甲烷2570.00元/吨 5天上涨3.63% 2020-01-20
 • [醋酸] 01月19日醋酸2716.67元/吨 5天上涨6.54% 2020-01-20
 • [异丙醇] 01月16日异丙醇6787.50元/吨 60天上涨10.07% 2020-01-17
 • [丙烯酸] 01月16日丙烯酸8233.33元/吨 60天上涨19.32% 2020-01-17
 • [硫酸] 01月16日硫酸306.67元/吨 30天上涨12.20% 2020-01-17
 • [醋酸] 01月16日醋酸2633.33元/吨 5天上涨3.95% 2020-01-17
 • [液氨] 01月16日液氨3040.00元/吨 5天上涨4.59% 2020-01-17
 • [异丙醇] 01月14日异丙醇6787.50元/吨 60天上涨10.07% 2020-01-15
 • [丙烯酸] 01月14日丙烯酸8200.00元/吨 60天上涨18.84% 2020-01-15
 • [硫酸] 01月14日硫酸306.67元/吨 30天上涨12.20% 2020-01-15
 • [液氨] 01月14日液氨3006.67元/吨 5天上涨3.44% 2020-01-15
 • [丙烯酸] 01月13日丙烯酸8166.67元/吨 60天上涨18.36% 2020-01-14
 • [异丙醇] 01月13日异丙醇6812.50元/吨 20天上涨7.28% 2020-01-14
 • [硫酸] 01月13日硫酸306.67元/吨 20天上涨8.24% 2020-01-14
 • [硝酸铵] 01月13日硝酸铵2380.00元/吨 5天上涨3.48% 2020-01-14
 • [液氨] 01月13日液氨3006.67元/吨 5天上涨4.04% 2020-01-14
 • [氯化铵] 01月13日氯化铵533.33元/吨 5天上涨5.09% 2020-01-14
 • [异丙醇] 01月09日异丙醇6725.00元/吨 60天上涨14.63% 2020-01-10
 • [丙烯酸] 01月09日丙烯酸8166.67元/吨 60天上涨18.36% 2020-01-10
 • [硫酸] 01月09日硫酸306.67元/吨 20天上涨12.20% 2020-01-10
 • [三氯甲烷] 01月09日三氯甲烷2150.00吨 20天上涨16.22% 2020-01-10
 • [氯化铵] 01月09日氯化铵533.33元/吨 5天上涨5.09% 2020-01-10
 • [丙烯酸] 01月08日丙烯酸8133.33元/吨 60天上涨17.87% 2020-01-09
 • [硫酸] 01月08日硫酸306.67元/吨 20天上涨12.20% 2020-01-09
 • [三氯甲烷] 01月08日三氯甲烷2150.00吨 20天上涨16.22% 2020-01-09
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页
0